Wynajem mieszkania
Sabina Posted on 07:20

Wynajmujesz mieszkanie lub opłacasz ryczałt? To już ostatni dzwonek na PIT-28

Czas pierwszych rozliczeń ze skarbówką już za pasem. Do najbliższego poniedziałku 2 marca podatnicy, którzy w minionym 2019 roku wynajmowali mieszkanie, opłacali ryczałt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarabiali jako wspólnicy w spółce, mają czas na rozliczenie się z fiskusem. Adwokat i doradca podatkowy dr Jacek Drosik z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy w Katowicach przypomina, że to już ostatni dzwonek na złożenie zeznania podatkowego PIT-28.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na złożenie deklaracji podatkowej o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mija z końcem lutego. W tym roku jednak ostatni dzień lutego przypada w sobotę, zatem ostateczny termin rozliczenia się z PIT-28 za 2019 rok przesunięty zostaje na najbliższy poniedziałek 2 marca. Rozliczenia można dokonać przez Internet przez system Ministerstwa Finansów, nawet do godz. 23:59 w poniedziałek. Pamiętać jednak należy, że jedynym potwierdzeniem prawidłowo złożonego zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest otrzymanie tzw. UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Nie warto więc zostawiać rozliczenia na ostatnie minuty.

Kto musi rozliczyć się na PIT-28?

Do złożenia deklaracji podatkowej PIT-28 zobowiązane są osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów wybrały zryczałtowany podatek dochodowy. Do tej grupy należą osoby, które w 2019 roku wynajmowały mieszkanie, nie prowadząc jednak w tym przedmiocie działalności gospodarczej. Z wyjątkiem najmu, w sposób zryczałtowany mogą być również opodatkowane przychody przedsiębiorców – mogą być to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej albo jawnej. Należy jednakże w każdym przypadku badać, czy przedsiębiorcy nie zaliczają się do podmiotów wykluczonych z tej grupy przez ustawę (np.  nie mają prawa do ryczałtu przedsiębiorcy osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek). Ponadto, formularz PIT-28 muszą również składać właściciele nieruchomości, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego lub dzierżawy i zdecydowali się na rozliczenie w formie ryczałtu. Zatem wszyscy rozliczający się z podatku dochodowego w formie ryczałtowej powinni złożyć zeznanie PIT-28.

O czym warto pamiętać?

Składając deklarację podatkową PIT-28 podatnik może rozliczyć się wyłącznie z przychodów opodatkowanych ryczałtem. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody, które opodatkowane są na innych zasadach, powinien złożyć osobne zeznanie podatkowe. Na przykład, osoba uzyskująca dochody z tytułu umowy o pracę oraz dodatkowo wynajmuje mieszkanie, powinna złożyć dwie deklaracje podatkowe – PIT-28 na którym rozliczy najem oraz PIT-37 wynikający ze stosunku pracy. Warto również podkreślić, że zeznania PIT-28 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, poza najmem ryczałt uniemożliwia też wspólne rozliczenie na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz