wymiana sprzetu
Sabina Posted on 11:51

5 przypadków, kiedy wymienią twój sprzęt na nowy

Już moment zgłoszenia uszkodzenia pokazuje nam, że gwarancja producenta i ubezpieczenie sprzętu to dwa różne światy. Samo zgłoszenie uszkodzenia sprzętu w obu przypadkach wydaje się proste – w przypadku gwarancji producenta można dokonać go za pośrednictwem salonu, w którym sprzęt kupiliśmy lub skorzystać z numeru telefonu wskazanego w karcie gwarancyjnej; w przypadku przedłużonych gwarancji wystarczy zadzwonić pod numer infolinii podany na polisie. Coraz częściej można też wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie ubezpieczyciela. Sama rozmowa także wydaje się podobna, w obu przypadkach poproszeni zostaniemy o wskazanie rodzaju uszkodzenia sprzętu, jak do niego doszło oraz momentu jego powstania.

Kluczowe różnice dotyczą dokumentów jakich potrzebujemy, żeby móc skorzystać z przysługujących nam uprawnień. W przypadku gwarancji producenta kluczowe jest posiadanie wydanej ze sprzętem karty gwarancyjnej, która koniecznie musi być wypełniona i podstemplowana przez dystrybutora. Często wymagany jest także dokument potwierdzający zakup. To bardzo ważne, żeby już na etapie zakupu dopilnować właściwego uzupełnienia karty gwarancyjnej. Brak tych dokumentów może skutkować odmową interwencji lub nawet obciążeniem nas kosztami wizyty serwisu. W przypadku przedłużonych gwarancji jedynym dokumentem potwierdzającym ochronę jest polisa. Nawet w przypadku jej utraty, ubezpieczyciel jest w stanie wydać nam jej duplikat, gdyż przy zakupie podpisuje dwie kopie dokumentów, z których jedna trafia do ubezpieczyciela.

– Uszkodzenia to bardzo naturalny element życia sprzętu. Niezawodność to jedne z najważniejszych kryteriów wyboru nowego urządzenia. Zawsze warto zapytać doradcę o warunki skorzystania z gwarancji producenta oraz ocenić przydatność przedłużonej gwarancji. To pozwala uniknąć przykrych niespodzianek – mówi Michał Niewiarowski ze sklepu Chorzów RTV EURO AGD.

– Zgłaszając szkodę opłaca się być uczciwym, nie kombinować. Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku daje szczere przedstawienie powodów uszkodzenia. Rozumiemy, że można sprzęt popsuć samodzielnie, np. przez nieuwagę. Decydując się na przedłużoną gwarancję ubezpieczyciel chroni nawet takie zdarzenia. Najszerszy zakres przedłużonej gwarancji chroni m. in. właśnie od uszkodzeń nieumyślnych, także tych spowodowanych upadkiem, zalaniem czy działaniem niezgodnie z instrukcją. Oczywiście pod warunkiem, że wydarzyły się przypadkowo, a nie zostały dokonane celowo – dodaje Michał Niewiarowski.

Kiedy sprzęt może zostać wymieniony na nowy

Wymiana sprzętu na nowy w oparciu o gwarancję producenta jest zawężona do sytuacji, kiedy w czasie jej trwania pojawi się awaria, której producent nie będzie w stanie naprawić. Należy pamiętać, że awaria musi wynikać z przyczyn wewnętrznych, nie może być spowodowana naszym działaniem, np. niestosowaniem się do instrukcji użytkowania sprzętu. W praktyce, często okazuje się, że to co wydawało nam się awarią, wcale nią nie jest. Serwis producenta odkrywa, że przyczyną uszkodzenia jest przepięcie prądu, zawilgocenie sprzętu, czy banalna moneta zatykająca odpływ pralki. W takich przypadkach naprawa może nas słono kosztować. Znacznie łatwiej o wymianę sprzętu na nowy w oparciu o przedłużoną gwarancję. W tym przypadku ubezpieczyciel także weryfikuje czy istnieje możliwość naprawy. Jednak warunki ubezpieczenia wskazują także konkretne sytuacje, w których sprzęt musi zostać wymieniony:

  1. Kradzież z włamaniem lub rabunek – przedłużone gwarancje mają znacznie szerszy zakres ochrony niż gwarancja producenta, utrata sprzętu to najbardziej oczywisty przykład, kiedy klient otrzymuje nowy sprzęt.
  2. Naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie niemożliwa do przeprowadzenia (bo np. brak odpowiednich części) – w tym przypadku ubezpieczyciel opiera decyzję na ekspertyzie serwisu.
  3. Sprzęty o wartości do 300 zł – w takich przypadkach uszkodzenie kończy się wymianą, nawet bez próby naprawy.
  4. Przekroczony został limit napraw – niektóre dostępne ubezpieczenia sprzętu przewidują, że w razie np. konieczności trzeciej naprawy sprzętu AGD, sprzęt automatycznie wymieniany jest na nowy.
  5. Przekroczony został czas przewidziany na naprawę – najlepsze na rynku oferty przewidują także, że w przypadku napraw trwających dłużej niż 15 dni roboczych, ubezpieczyciel ma obowiązek wymiany sprzętu na nowy.

Jak przebiega proces likwidacji szkody sprzętu?

Przede wszystkim szkoda musi zostać zarejestrowana (przez rozmowę z konsultantem na infolinii lub przez formularz elektroniczny). Po wydaniu decyzji sprzęt jest kierowany do serwisu, a w przypadku małych urządzeń odbiera je kurier. W serwisie przeprowadzana jest ekspertyza i ewentualna naprawa sprzętu, po czym ponownie za pośrednictwem kuriera jest on dostarczany do właściciela. Potwierdzenie skuteczności naprawy odbywa się przez automatycznego konsultanta. W przypadku sprzętu o wadze powyżej 10 kg (np. pralki, zmywarki, lodówki itp.) zamiast odbioru i dostarczenia sprzętu przez kuriera ma miejsce wizyta serwisu, który dokonuje ekspertyzy na miejscu, u właściciela.

– Trzeba pamiętać, że sprzęt, którego szkodę zgłaszamy, musi być zgodny z danymi na polisie (np. mieć ten sam numer seryjny). Musi też być przedstawiony do oceny (chyba że mamy zaświadczenie z policji o kradzieży). Zakres szkody musi też być zawarty w Warunkach Ubezpieczenia. W oferowanych przez RTV EURO AGD programach przedłużonych gwarancji uznawane jest nawet 95% zgłoszonych szkód. Zmiany technologiczne sprawiły, że w ostatnim czasie obserwujemy także coraz częstsze wymiany wśród uszkodzonych smartfonów, tabletów, laptopów czy telewizorów – wyjaśnia Michał Niewiarowski ze sklepu Chorzów RTV EURO AGD.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdza, że jakość warunków ubezpieczenia i ich czytelność poprawiła się. W 2017 r. odnotowano o 10% mniej skarg na ten rodzaj ochrony niż rok wcześniej. W latach 2015-2017 w ramach przedłużonej gwarancji uznano ponad 500 tysięcy szkód o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych.

Dodaj komentarz