Sabina Posted on 08:46

Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne budynków?

Posiadanie nieruchomości będzie wiązać się z różnymi obowiązkami, które są nakładane na właścicieli. To między innymi przeglądy techniczne, których częstotliwość będzie zależeć od wieku, typu, a także stanu technicznego nieruchomości. Wymagania co do takich kontroli są ściśle określone przez odpowiednie przepisy.

Czy rodzaje przeglądów technicznych są zróżnicowane?

Właściciele ruchomości muszą się liczyć z tym, że obowiązkowe przeglądy będą realizowane w konkretnych odstępach czasowych. Wyróżnia się jednak tutaj jak przewidział ustawodawca, różne terminy wykonywania takich kontroli. Poza tym przeglądy techniczne budynków będą się między sobą różnić charakterem. Podstawowym przeglądem będzie roczny, a dotyczy elementów, które są narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych. Taki przegląd musi być wykonany raz w roku, a sprawdzane są także instalacje gazowe i przewody kominowe.

Z kolei przegląd pięcioletni to całościowe sprawdzenie wszystkich elementów nieruchomości, jeżeli chodzi o sprawność techniczną i przydatność do użytkowania. Kontroluje się wówczas elementy konstrukcyjne, czyli ściany nośne i stropy, ale także elementy techniczne takie jak elewacje i kominy. Sprawdzona musi być też instalacja elektryczna, wentylacyjna i odgromowa. Poza tym trzeba pamiętać o dodatkowych przeglądach, które będą niezbędne, jeżeli budynek został wystawiony na działanie czynników zewnętrznych. Taka sytuacja wystąpi po pożarze albo wichurze, czy też wstrząsach sejsmicznych.

Kto może wykonać przegląd techniczny budynku?

Tego rodzaju kontrole muszą wykonywać naturalnie osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jeżeli więc zrealizowany ma być na przykład przegląd instalacji gazowej, to zająć musi się tym specjalista, który gospodaruje świadectwem kwalifikacji E+D. Analogicznie będzie, jeśli chodzi o pomiary elektryczne budynków. Musi to być osoba, która posiada uprawnienia do kontroli instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.

Dodaj komentarz