Instalacje solarne
Sabina Posted on 23:13

Jak zadbać o instalacje klimatyzacyjne i solarne?

Utrzymanie instalacji klimatyzacyjnej i solarnej w dobrym stanie technicznym umożliwia ich wydajną pracę, pozwala na zmniejszenie zużycia energii oraz ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Z tego względu tak istotne jest przeprowadzanie ich regularnych przeglądów. Oczywiście najlepiej, gdy robią to wykwalifikowani specjaliści, jednak nawet we własnym zakresie możemy zadbać o utrzymanie ich w dobrym stanie. Kluczowa jest regularna konserwacja izolacji, która wpływa na wydajną pracę całego systemu.

Przegląd to podstawa

Przystępując do przeglądu instalacji klimatyzacyjnej lub solarnej szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszelkiego rodzaju uszkodzenia struktury materiału izolacyjnego. Mogą one mieć dwa źródła – mechaniczny, spowodowany działaniem ptaków, gryzoni czy człowieka oraz środowiskowy, wynikający np. z negatywnego wpływu warunków atmosferycznych. „Szczególnie groźne dla izolacji jest promieniowanie UV, które przyczynia się do degradacji materiału, co prowadzi do obniżenia jego elastyczności, a w konsekwencji do kruszenia się otuliny. Dodatkowo, izolacja instalacji solarnych, w których temperatura czynnika płynącego w rurach może osiągać bardzo wysokie wartości, dodatkowo narażona jest na topienie się pod wpływem gorąca. Na tego typu uszkodzenia narażone są szczególnie niskiej jakości otuliny, które bardzo często wybieramy ze względu na ich niską cenę. Decydując się na tego rodzaju produkty narażamy się na konieczność dokonania kosztownej wymiany” – wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell. „Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz budynków. Nie tylko chronią one przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji, ale też negatywnym działaniem promieniowania UV. Przykładem mogą być preizolowane rury Tubolit Split&DuoSplit do klimatyzacji, których powierzchnia pokryta jest specjalną folią poliolefinowo-kopolymerową o podwyższonej trwałości. Tego rodzaju ochrona zabezpiecza otulinę przed wpływem słońca, przypadkowym uszkodzeniemi” – podpowiada ekspert firmy Armacell.

Szybkie działanie wyeliminuje problemy

W przypadku zauważenia na powierzchni otuliny pierwszych objawów zniszczenia kluczowe jest podjęcie konkretnych działań. Nie należy bagatelizować drobnych uszkodzeń, gdyż tylko szybka reakcja może zahamować dalsze niszczenie materiału a nam oszczędzić poważnych problemów w przyszłości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zniszczeń wynikających z topienia się materiału pod wpływem wysokiej temperatury czynnika płynącego w rurach a także tych wywołanych promieniowaniem UV. – W przypadku znacznych uszkodzeń warto dokonać wymiany otuliny. Mniejsze ubytki możemy zabezpieczyć za pomocą specjalnej taśmy, takiej jak np. taśma Armaflex. Jest to pasek wykonany z syntetycznego kauczuku, który dzięki warstwie samoprzylepnej możemy łatwo nakleić na izolację, niwelując tym samym uszkodzenia w niej występujące i zapobiegając swobodnej wymianie energii pomiędzy rurą a otoczeniem.” – tłumaczy Maria Witkowska z firmy Armacell. „Pamiętajmy, że właściwie i regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne istotnie wpływają na sprawność instalacji klimatyzacyjnej czy solarnej. Tego rodzaju przeglądy warto przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku – po zakończeniu intensywnej eksploatacji instalacji w okresie letnim a także na wiosnę, przed pierwszymi upałami. Szybka reakcja w przypadku zauważenia uszkodzeń w izolacji zagwarantuje nam sprawne działanie urządzeń i pozwoli wyeliminować przyszłe kosztowne naprawy” – dodaje ekspert Armacell.

Dodaj komentarz