Kolektory słoneczne
Sabina Posted on 23:20

Kolektory słoneczne, czyli wygoda i oszczędności

Energia pozyskiwana z promieni słonecznych, w przeciwieństwie do energii cieplnej powstającej z ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla, jest nie tylko odnawialna, ale i całkowicie przyjazna środowisku. Nic więc dziwnego, iż w ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na montaż kolektorów słonecznych. Co istotne, tego typu instalacje niosą ze sobą korzyści zarówno o charakterze ekologicznym, jak i indywidualnym.

Kolektory słoneczne to nowoczesne urządzenia przetwarzające promieniowanie słoneczne w energię cieplną. Z uwagi na prostotę układu i atrakcyjny koszt inwestycji, instalacje solarne najczęściej wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Okresowo mogą one również wspomagać ogrzewanie budynku czy podgrzewanie wody basenowej.

– Korzyści wynikających ze stosowania tego typu rozwiązania jest wiele. Przede wszystkim, prawidłowo wykonana instalacja może pokryć nawet do 60% zapotrzebowania na gorącą wodę – mówi Paweł Sokół z firmy Soleo.

I dodaje: Do tego z całą pewnością dodać należy komfort korzystania z całkowicie bezobsługowego urządzenia oraz pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Schemat działania i sposób montażu

Jak w praktyce wygląda działanie kolektorów i gdzie powinny być one zamontowane?

Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów (umieszczonej zwykle na dachu budynku), podgrzewacza (umiejscowionego wewnątrz budynku – na ogół przy kotle CO) oraz zespołu pompowo – sterowniczego (przeważnie znajdującego się obok podgrzewacza).

– Specjalnie skonstruowana powierzchnia kolektora wychwytuje ciepło słońca i za pośrednictwem płynu solarnego przekazuje je do instalacji, na końcu której znajduje się zbiornik z wodą (zasobnik). Płyn solarny oddaje ciepło wodzie, powodując tym samym jej podgrzanie – wyjaśnia przedstawiciel Soleo.

Montaż kolektorów słonecznych możliwy jest w różnych warunkach zabudowy. Co istotne, zawsze powinny one jednak być skierowane w kierunku południowym (S). Standardowym kątem nachyleniem do poziomu kolektorów słonecznych jest kąt w granicach 30-45 stopni dla całorocznej pracy.

Wartości te mogą ulegać zmianie w zależności od przeznaczenia kolektorów. W przypadku podgrzewania CWU kąt wynosi wspomniane 30-45 stopni. Dla potrzeb podgrzewania CWU i wspomagania CO zalecanym kątem nachylenia kolektorów jest 45-60 stopni, zaś przy podgrzewaniu wody basenowej w obiektach sezonowych – kąt wyższy, niż 30 stopni.

Wybór optymalnego rozwiązania

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka typów kolektorów. Wśród nich prym zdecydowanie wiodą płaskie oraz rurowe próżniowe z bezpośrednim przepływem.

Dużą rolę przy wyborze rodzaju odgrywa jednak cena. Przede wszystkim należy wziąć więc pod uwagę relację kosztu zakupu i wysokości potencjalnych, możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych. Nie mniej istotne jest także przeznaczenie instalacji oraz parametry techniczne – takie, jak sprawność optyczna i wskaźniki strat ciepła.

– Podstawową zaletą korzystania z instalacji solarnej jest istotne obniżenie kosztów ogrzewania. Możliwe jest to dzięki zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa lub energii. Należy jednak przy tym pamiętać, iż inwestycja ta ma charakter długoterminowy, a na zwrot z niej należy na ogół poczekać od 3 do 8 lat – przypomina ekspert z firmy Soleo.

Z uwagi na to, że zapotrzebowanie, preferencje czy możliwości techniczne mogą się między sobą różnić, każda inwestycja ma charakter całkowicie indywidualny. Pierwszym krokiem zawsze jest więc wizja lokalna, podczas której ustala się umiejscowienie kolektorów oraz szacuje się koszty całej inwestycji. Dopiero po ich akceptacji przychodzi czas na wybór urządzeń i zakresu ich działania.

Dodaj komentarz